icon icon icon

D&B HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

Tổng thầu Thiết kế và Thi công (Design & Build) hệ thống cơ điện Top đầu Việt Nam.

Xem thêm

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ngành cơ điện; cung cấp các giải pháp công nghệ, cải tạo, thay thế, nâng cấp thiết bị, hóa chất tại các nhà máy công nghiệp.

Xem thêm

NÂNG CẤP NHÀ MÁY ĐIỆN

Cung cấp giải pháp Kỹ thuật - Vật tư - Thiết bị cho các nhà máy điện.

Xem thêm

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THÍ NGHIỆM

Cung cấp hóa chất cho các nhà máy công nghiệp.

Xem thêm