Lớp tập huấn “An toàn sử dụng và ứng phó sự cố hóa chất”

Trong hai ngày 15-16 tháng 6 năm 2018 tại Hạ long – Quảng ninh, Công ty cổ phần AKA Việt nam phối hợp cùng với Trung tâm Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất – Cục Hóa chất – Bộ Công thương tổ chức Lớp tập huấn “An toàn sử dụng và ứng phó sự cố hóa chất” cho cán bộ-nhân viên các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Bắc và cán bộ-nhân viên Công ty.

Ông Lương Đức Đô – PGĐ Công ty – phát biểu khai mạc

Một số hình ảnh lớp tập huấn